Професійна освіта: Економіка

Спеціальність: 015.24 «Професійна освіта. Економіка»


КОНЦЕПЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Зміни інфраструктури господарчого комплексу країни потребують спеціалістів із органічним поєднанням психолого-педагогічних умінь та глибоких знань в галузях економіки підприємства, маркетингу і менеджменту. Професійна діяльність фахівця зі спеціальності «Професійна освіта. Економіка» здійснюється у таких напрямах:
►викладання економічних і управлінських дисциплін у закладах освіти;
►керівництво підрозділами та їх окремими ланками у системі управління персоналом промислових підприємств;
►діяльність в економічних підрозділах бюджетних організацій та промислових підприємств за професіями бухгалтера, економіста, менеджера, маркетолога та ін.

СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Цикл гуманітарної та соціально-економічної
підготовки.
Філософія, логіка, теоретико-правові основи освіти, політологія, соціологія, українська мова за професійним спрямуванням, історія України, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна теорія, правознавство, соціологія, політологія, релігієзнавство.
Цикл природничо-наукової підготовки
Вища математика, фізика, економіко-математичне моделювання соціально-економічних процесів, макроекономіка, мікроекономіка, інженерна та комп’ютерна графіка, історія економіки та економічної думки, інформатика та обчислювальна техніка, фінанси, статистика.

Цикл професійної та практичної підготовки

Економіка підприємства, облік та аудит, державне регулювання діяльності підприємств, маркетинг, менеджмент, основи економічної безпеки, вікова та педагогічна психологія, фінансовий облік, методологічні засади професійної освіти, професійна педагогіка, психологія, психологія праці, риторика, економічний аналіз, стратегія підприємства, планування і контроль на підприємстві, методика викладання у вищій школі, психологія управління, менеджмент освітньої діяльності, інвестиційний менеджмент, економіка та організація інноваційної діяльності, інформаційні технології в економіці та маркетингу, страхування, проектування бізнес-процесів у галузі.
У процесі навчання студенти отримують практичні навички на виробничих, навчальних та переддипломній практиках.

Термін навчання
4 роки – теоретичне навчання за програмою підготовки бакалавра з присвоєнням кваліфікації «Фахівець в галузі економіки, маркетингу та менеджменту; викладач практичного навчання в галузі економіки».
1.5 роки – теоретичне навчання за програмою підготовки магістра з присвоєнням кваліфікації «Інженер-економіст, викладач дисциплін в галузі економіки» або магістра з присвоєнням кваліфікації «Професіонал в галузі економіки, викладач дисциплін в галузі економіки».

Можлива професійна діяльність випускника:
► Керівні посади в освітніх закладах та на промислових підприємствах:
викладач професійно-технічного навчального закладу;
► економіст;
► методист з економічної освіти;
► економіст праці;
► експерт з умов праці;
► Інженер з профадаптації;
► фахівець з питань зайнятості;
► економіст збуту;
► фахівець з ефективності підприємства;
► керівник виробничої практики;
► інженер з організації управління виробництвом;
► керівник підрозділу підвищення кваліфікації підготовки та перепідготовки персоналу підприємства або закладу.

НАШІ ПЕРЕВАГИ
+наявність держбюджетних місць;
+для студентів контрактної форми прийнятна вартість освітніх послуг;
+можливість проходження військової підготовки;
+можливість одночасно із основним курсом навчання отримати робочу професію «Конторський службовець (бухгалтерія)», що у мінливих ринкових умовах надає нашим випускникам впевненості в завтрашньому дні;
+якісна практична підготовка на базі провідних промислових підприємств і навчальних закладів міста Харкова;
+кваліфікація інженера-економіста, викладача дисциплін в галузі економіки (ОКР «Спеціаліст») та професіонала в галузі економіки, викладача дисциплін в галузі економіки (ОКР «Магістр») надає можливість працювати у промисловій сфері, професійно займатися підприємницькою діяльністю, а також бути кваліфікованим викладачем у закладах освіти будь-якого рівня акредитації, що сприяє успішному працевлаштуванню наших випускників;
+на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста з будь-якої спеціальності економічного профілю.

Адреса:

Приймальна комісія: 61003, Харків, вул. Університетська, 27. Тел. (0577)733-78-43
Кафедра ЕтаОДСГ: 61003, Харків, вул. Університетська, 16, корп. 1, ауд. 212. Тел. (0577) 733-79-30

 

Завантажити презентацію з описом спеціальності Ви можете за цим посиланням: Profesiyna_osvita_Ekonomika