Вимоги до оформлення тез

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

Обсяг – 3 повні сторінки формату А4. Файл із текстом тез подається у електронному вигляді у форматі rtf, doc. на e-mail: ekon_konf@uipa.edu.ua Файл необхідно назвати прізвищем автора тез.

Матеріали мають бути підготовлені в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – полуторний, усі поля – 2 см, відступ – 1,25 см.  Текст вирівняти з обох сторін, переноси не допускаються. Сторінки не нумеруються.

Текст тез надається українською, російської або англійською мовами. Назва тез доповідей – великими літерами по центру, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, напівжирний.

Прізвище, ініціали автора (та наукового керівника для аспірантів і студентів) та назва навчального закладу (шрифт — Times New Roman, розмір шрифту – 14, курсив) розміщуються у правій частині аркуша через інтервал з позначенням  e-mail одного з авторів (на адресу якого будуть надсилатися усі питання дистанційної дискусії), далі через інтервал  — текст тез.

Тези мають містити у загальному виді (без виділення заголовків) наступні підрозділи: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, основна частина, висновки, література. Обов’язкове посилання по тексту тез на використану літературу згідно останніх вимог.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники. Матеріали мають бути ретельно перевірені за змістом і підготовлені відповідно до норм правопису та орфографії.

У разі невідповідності тез встановленим вимогам, оргкомітет залишає за собою право відхилення публікації.

Тези доповідей будуть до початку конференції розміщені на сайті http://ekon.uipa.edu.ua

 

Приклад оформлення

тез доповідей

 ______________________________________________________________________________________

ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Петров Петро Петрович,

к.е.н., доц.. каф.ЕтаОДСГ Української інженерно-педагогічної академії

e-mail: nauka@rambler.ru

 

Іванов Іван Іванович,

аспірант  Української інженерно-педагогічної академії

 

Розвиток ринкової економіки вимагає вдосконалення управління і активного регулювання соціально-економічних процесів. Зазначену проблему детально розглянуто у роботах Герасименко І.В. [1].

 

Список використаної літератури

1. Герасименко І.В. Конкурентоспроможність підприємства: діагностика та оцінка. / Герасименко І.В., І.П.Рєпін. – К.: КНЕУ,  2009. – 315 с.

 ______________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент економіки і міжнародних відносин ХОДА

Українська інженерно-педагогічна академія

Брянський державний технічний університет

Державна академія залізничного транспорту України

Національний авіаційний університет

Рада молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України

Рада молодих вчених української інженерно-педагогічної академії

 

КАФЕДРА

Економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Управління функціонуванням та розвитком економічних систем в умовах глобальних перетворень»

 

22 — 25 жовтня 2014 р.

м. Харків

 

 

Кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії 22-25 жовтня  2014 року проводить Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Управління функціонуванням та розвитком економічних систем в умовах глобальних перетворень» за тематичними напрямами (секціями):

 

1.      Глобальні перетворення економічних систем

2.     Інноваційно-інвестиційний розвиток економічних систем в сучасних умовах

3. Математичне моделювання  та прогнозування розвитку економічних систем в умовах глобалізації

4. Сучасні проблеми управління економічними системами

5.     Перспективи реформування фінансової та податкової політики

6.    Економічна безпека та антикризова політика

7.    Управління розвитком потенціалу суб’єктів господарювання в умовах глобальних перетворень

______________________________________________________________________________________

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 

Конференція буде проводитися методом обговорення доповідей на Інтернет-сайті конференції http://ekon.uipa.edu.ua

  • Для здійснення обговорення доповідей організаторами конференції буде забезпечена можливість публікації повних текстів доповідей на порталі конференції.
  • Обговорення доповідей у режимі on-line буде проводитися з використанням форми ланцюгового коментування і переписки по
    e-male.
  • Конференція передбачає формування  електронного збірника публікацій з усіма відповідними реквізитами.

 

Тези доповідей і заявку необхідно надіслати до 14 жовтня 2014 року електронною поштою на адресу ekon_konf@uipa.edu.ua

 

Сайт конференції http://ekon.uipa.edu.ua

 

Тези, які надійшли пізніше встановлених термінів, до публікації не приймаються.

 

Участь у конференції безкоштовна.

 

У разі виникнення питань звертатися з 12.00 до 16.00 години до відповідальних:

(050)699-35-29 Фоменко Анна Володимирівна

(067)946-48-45 Чумак Лариса Федорівна

______________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

на участь

у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Управління функціонуванням та розвитком економічних систем в умовах глобальних перетворень»

22 — 25 жовтня 2014 р.

м. Харків

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи / навчання (повністю)
Посада / спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, курс (для студентів)
Науковий керівник

(для аспірантів, здобувачів та студентів) Назва доповіді Тематичний напрямок (секція) Поштова адреса Телефони (дом., моб.) E-mail

Заповнення усіх позицій заявки є обов’язковим.

Завантажити умови Ви можете за посиланням: информационный лист 2014

Ваш комментарий будет первым

Написать ответ

Выш Mail не будет опубликован

*