Конференція 2013

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

Обсяг – 3 повні сторінки формату А4. Файл із текстом тез подається у електронному вигляді у форматі rtf, doc. на e-mail: ek_uipakonf@mail.ru. Файл необхідно назвати прізвищем автора тез.

Матеріали мають бути підготовлені в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – полуторний, усі поля – 2 см, відступ – 1,25 см.  Текст вирівняти з обох сторін, переноси не допускаються. Сторінки не нумеруються.

Текст тез друкується українською, російської або англійською мовами. Назва тез доповідей – великими літерами по центру, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, жирний.

Прізвище, ініціали автора (та наукового керівника для аспірантів і студентів) розміщуються у правій частині аркуша та назва навчального закладу (шрифт — Times New Roman, розмір шрифту – 14, курсив), e-mail одного з авторів (на адресу якого будуть надсилатися усі питання дистанційної дискусії), далі через інтервал  — текст тез.

Тези мають містити у загальному виді (без виділення заголовків) наступні підрозділи: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, основна частина, висновки, література.

Обов’язкове посилання по тексту тез на використану літературу згідно останніх вимог.

 

 

 

Приклад оформлення

тез доповідей

 

 

ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Іванов Іван Іванович,

аспірант  Української інженерно-педагогічної академії

 

Петров Петро Петрович,

к.е.н., доц.. каф.ЕтаОДСГ Української інженерно-педагогічної академії

e-mail: nauka@rambler.ru

 

Розвиток ринкової економіки вимагає вдосконалення управління і активного регулювання соціально-економічних процесів.

 

 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники. Матеріали мають бути ретельно перевірені за змістом і підготовлені відповідно до норм правопису та орфографії.

У разі невідповідності тез встановленим вимогам, оргкомітет залишає за собою право відхилення публікації.

Тези доповідей будуть до початку конференції розміщені на сайті http://confer-ek.uipa.ua/.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Українська інженерно-педагогічна академія Департамент економіки та міжнародних відносин ХОДА

Українська державна академія залізничного транспорту

Національний авіаційний університет

 

КАФЕДРА

Економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання

 _______________________________________________________________________________________________________

 Всеукраїнська заочна науково-практична конференція

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

22 — 25 жовтня 2013 р.

м. Харків

 _______________________________________________________________________________________________________

Кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Української інженерно-педагогічної академії 22-25 жовтня  2013 року проводить Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію  «Актуальні проблеми формування та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку» за тематичними напрямами (секціями):

 1. Стратегічні та тактичні аспекти інноваційного та інвестиційного розвитку підприємств;
 2. Механізм формування потенціалу підприємства;
 3. Сучасні підходи до оцінки потенціалу підприємств;
 4. Методичні та практичні аспекти управління потенціалом підприємства в сучасних умовах;
 5. Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства;
 6. Соціальні аспекти розвитку потенціалу підприємства;
 7. Система антикризового управління економічним потенціалом підприємства;
 8. Теоретичні та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 

 • Конференція буде проводитися методом дистанційного обговорення доповідей на Інтернет-сайті конференції http://confer-ek.uipa.ua
 • Для здійснення обговорення доповідей організаторами конференції буде забезпечена можливість публікації повних текстів доповідей на порталі конференції.
 • Обговорення доповідей у режимі on-line буде проводитися з використанням форми ланцюгового коментування і переписки по e-male.
 • Конференція передбачає формування  електронного збірника публікацій з усіма відповідними реквізитами.

 

Тези доповідей і заявку необхідно надіслати до 14 жовтня 2013 року електронною поштою на адресу ek_uipakonf@mail.ru.

Сайт конференції http://confer-ek.uipa.ua/.

Тези, які надійшли пізніше встановлених термінів, до публікації не приймаються.

Участь у конференції безкоштовна.

 

У разі виникнення питань звертатися з 12.00 до 16.00 години до відповідальних:

(066)523-42-30 Дем’яненко Тетяна Іванівна

(050)699-35-29 Фоменко Анна Володимирівна

(096)621-59-73 Чурілов Сергій Валентинович

 

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь

у Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції

 

«Актуальні проблеми формування та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку»

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи / навчання (повністю)
Посада / спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, курс (для студентів)
Назва організації
Науковий керівник

(для аспірантів, здобувачів та студентів) Назва доповіді Тематичний напрямок (секція) Поштова адреса Телефони (дом., моб.) E-mail

 

Ваш комментарий будет первым

Написать ответ

Выш Mail не будет опубликован

*