Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ  ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

У 1958 р. в Українському заочному політехнічному інституті було створено кафедру економіки промисловості й організації виробництва.

Перший завідувач кафедри Апанович М.М., кандидат економічних наук, доцент, сформував колектив із провідних викладачів вузів Харкова, серед них проф. Введенский П.І., доц. Шилов А.М., доц. Селиванов В.М. На принципах погодинної оплати працювали висококласні  фахівці й керівники промисловості – доц. Гречко А. Д., доц. Леонов А.Е. та ін.

З першого року роботи кафедра вела підготовку інженерів-економістів за такими спеціальностями, як: “Економіка машинобудівної промисловості”, “Економіка хімічної промисловості”, “Економіка металургійної промисловості”, “Економіка енергетики”. Викладачі кафедри також читали економічні дисципліни для  студентів інженерних спеціальностей.

З перших днів організації на кафедрі здійснювалася інтенсивна навчально-методична і науково-дослідна робота. Наукові розробки викладачів кафедри використовувалися у практичній діяльності промислових підприємств, зокрема, при виробництві соди (Слов’янський содовий комбінат), сірчаної кислоти, суперфосфату (на хімічних комбінатах Донбасу, а також інших регіонів).

Колективом кафедри були організовані навчально-консультаційні пункти (філії) у різних містах України — Дніпропетровську, Краматорську, Херсоні, Сумах, Полтаві, на базі яких навчалися студенти як інженерно-економічних, так й інженерних спеціальностей.

У 1967 році у зв’язку з великим обсягом роботи кафедра економіки промисловості й організації виробництва була розділена на кафедру економіки машинобудівної промисловості і кафедру економіки галузей промисловості.

Завідувачем кафедри економіки галузей промисловості став професор Лобунець В.І.

 

Лобунець Володимир Іванович є засновником наукових досліджень із проблем вищої школи, заступником голови комісії з науки України, членом-кореспондентом Міжнародної академії технічної освіти, ним видано більш ніж 100 наукових праць, у тому числі 5 монографій, підготовлено 6 кандидатів наук.

Протягом багатьох років професор Лобунець В.І. працював на посаді проректора з навчальної роботи. Він нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, є учасником Великої Вітчизняної Війни, нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної Війни II-го ступеня «За мужність» й 20-ю медалями. В 1984 році він отримав почесне звання «Заслужений працівник Вищої школи України».

З 1968 року, у зв’язку з переходом Лобунця В.І. на посаду проректора інституту завідувачем кафедри економіки галузей промисловості був призначений Торяник Ілля Харитонович.

Торяник І.Х. почав працювати на кафедрі з 1967 року, доцент, видатний діяч хімічного виробництва. Виявив себе як талановитий організатор навчального процесу і наукових досліджень. Ним розроблено фундаментальні методичні положення по організації дипломного, курсового проектування, по організації самостійної роботи студентів. Він очолював науково-методичну комісію інституту, і його розробки в цій галузі знайшли своє застосування в багатьох вишах України. Він є автором більш ніж 120 наукових і науково-методичних робіт. Керував великою кількістю держдоговірних науково-дослідних робіт, які практично всі впроваджені у виробництво із значним економічним ефектом. Ілля Харитонович виявив себе як чудовий колега, чуйний, чуйний, уважний до співробітників і студентів. Він користувався великим авторитетом у колі колег з ВНЗ Харківської області й родинних ВНЗ СРСР.

Кафедрою економіки машинобудівної промисловості керував доцент, кандидат економічних наук Олійник Л. М.

Склад кафедри машинобудівної економіки в 1984р

3

 

Зліва направо.

1 ряд (нижній): 1.Петровська С.М., лаборант; Апанович М.М. доц., к.е.н.; 3. Олійник Л.М., зав. каф.,  доц., к.е.н.; 4. Гуськова В.Д., доц., к.е.н.

2 ряд: 1. Хмара А.Л., доц., к.е.н.; 2. Волоцька М.Ю., лаборант; 3. Кириленко В.В., доц., к.е.н.; 4. Макушенко С.А., ст. викладач; 6. Дудка (Солов’йова) Г.П., ст.лаборант.

3. ряд: 1. Пеліхов Є.Ф. доц., к.е.н.; 2. Дехтярь С.В. інженер; 3. Горбач В.А. ст..викладач; 4. Алябьев В.Р. асистент.

 

Обидві кафедри працювали  в галузі методики викладання, здійснювали науково-дослідну роботу, підготовку аспірантів, брали участь в держдоговірних роботах.

З метою концентрації наукової й методичної роботи в 1991 році кафедри об’єднуються в кафедру економіки підприємств і менеджменту. У складі кафедри формуються секції з окремих галузей промисловості.

У період з 1991 по 1996 рік кафедрою економіки підприємств й менеджменту завідує доцент, кандидат технічних наук Лагутцев А.Р. – фахівець у галузі економіки енергетики, опублікував більше 80 наукових праць, протягом декількох років очолював науково-дослідну й госпрозрахункову роботу з питань економіки енергетики.

 

 

 

 

 

 

З 1996 р. по 1999 р. кафедрою завідує доктор економічних наук, професор Клочко Василь Степанович – видатний вчений-економіст зі світовим ім’ям у галузі машинобудування, що займався економічними проблемами конкурентоспроможності. Опублікував більше 90 наукових праць, з них 2 монографії. Підготував 6 кандидатів економічних наук, керував науковими дослідженнями аспірантів і здобувачів. Був членом двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

 

 

 

 

 

З 2001 по 2011 рік кафедрою завідував доцент, кандидат технічних наук Пантелєєв Михайло Сергійович. Основними науковими інтересами Пантелєєва М.С. є маркетинг освітніх послуг, управління потенціалом організації. У цей період кафедра розширила лабораторну базу, облаштувала комп’ютерний клас. Під керівництвом Пантелєєва М.С. викладачами кафедри виконувалися держбюджетні науково-дослідні роботи: «Науково-методичні основи формування педагогічного спрямування викладачів економічних дисциплін», «Удосконалення механізмів управління потенціалом підприємства (організації) в сучасних умовах економіки України». Пантелєєв М.С. є автором понад 50 наукових та методичних праць.

У 2003 році у зв’язку із розширенням випуску студентів за двома економічними спеціальностями: 8.01010430 “Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент” і 8.050201 “Менеджмент організацій”, — організуються кафедра економіки промислового підприємства й маркетингу (завідувач кафедри доц. Пантелєєв М.С.) і кафедра менеджменту (завідувач кафедри доц. Гусаров О.О.).

 

Склад кафедри економіки промислового підприємства й маркетингу в 2006 р.:

6

Зліва направо.

1 ряд (нижній): 1.Клочко В.С., проф., д.е.н.; 2. Домбровська Г.П., пр.-проф., к.е.н.; 3. Лобунец В.І., проф., к.е.н.; 4. Пантелєєв М.С., доц., к.т.н., зав.каф.; 5. Гуськова В.Д., доц., к.е.н

2 ряд. 1. Попова Л.А., ст.викладач; 2. Книш С.Ю., доц. к.т.н.; 3. Геращенко І.О., ст..викладач, к.е.н.; 4. Черноіванова Г.С., доц., к.е.н.; 5. Антипцева О.Ю., ст. викладач; 6. Чобіток В.І., ас.; 7. Колупаєва І.В., ас.; 8. Бубенко І.В., доц., к.е.н.; 9. Киктевич С.П., зав. лаб.

 

3. ряд. 1. Кобець. С.П., ас.; 2. Юхнов В.Ю., ст. викладач; 3. Кропотов А.В., пр..-доц. 4. Пархоменко О.С., ас.; 5. Лисицька В.І. інженер 1-ї кат.; 6. Татарченко Ю.В., ст. лаборант.; 7. Ярмош О.В., ас.; 8. Доля З.В., ас.

У 2010 році у зв’язку із зміною профілю спеціальності, що випускається кафедрою економіки промислового підприємства й маркетингу, кафедра була перейменована у кафедру економіки підприємницької та освітньої діяльності.

Кафедра сьогодні

 

Згідно з рішенням Вченої Ради академії від 23 серпня 2012 року назву кафедри змінено на «Економіка та організація діяльності суб’єктів господарювання». З 2012 року і по теперішній час кафедрою завідує доктор економічних наук, професор Прохорова Вікторія Володимирівна.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У цей час на кафедрі економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання працює 15 викладачів, з них 4 (26 %) — доктори наук, професори (3 працюють на засадах сумісництва), 10 (67%) — кандидати наук, доценти (1 працює на засадах сумісництва). Три викладачі кафедри (20 %) мають більше 10 років педагогічного стажу в даному навчальному закладі.

Кафедра Економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання (ЕтаОДСГ) є базовим структурним підрозділом академії, що здійснює навчально-виховну та методичну діяльність з дисциплін економічного напрямку, згідно навчального плану спеціальності «Професійне освіта. Економіка» та «Професійна освіта. Товарознавство» та іншого навчального навантаження, та здійснює наукову, науково-дослідну, науково-технічну діяльність за економічним напрямком.  Також випускники кафедри мають можливість паралельно із основним курсом навчання отримати додаткову освіту за робочою спеціальністю «Конторський службовець (бухгалтерія)».

Студенти зазначених спеціальностей проходять педагогічну практику в ПТНЗ, коледжах, технікумах, а також у бюджетних організаціях та на провідних промислових підприємствах м. Харкова, Харківської області ті інших регіонів України. Результати практики обговорюються на спільних засіданнях кафедри із представниками підприємств.

Після завершення навчання випускники кафедри працевлаштовуються в економічних відділах і службах організацій бюджетної сфери, на промислових підприємствах, а також розподіляються для роботи в ПТНЗ, коледжах і технікумах, вищих навчальних закладах.

Студентська наукова робота здійснюється за науковими напрямками кафедри, студенти зробили більше 200 доповідей на різних конференціях, одержали подяки і посіли призові місця.

Кафедра постійно поповнюється молодими співробітниками за рахунок випускників магістратури, що одержали дипломи з відзнакою й позитивно зарекомендували себе в процесі навчання.

 

 

Ваш комментарий будет первым

Написать ответ

Выш Mail не будет опубликован

*