Головна

Кафедра забезпечує:
•    Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра, спеціаліста та магістра.
•    Проведення для студентів усіх форм навчання лекцій, практичних, семінарських та інших видів занять, передбачених навчальними планами, дипломного проектування, курсових проектів, а також організацію самостійної роботи студентів, проведення семестрових іспитів, семестрових заліків, поточного (модульного) контролю успішності студентів.
•    Участь у проведені державних іспитів, роботі державних екзаменаційних комісій.
•    Розробку навчальних програм з дисциплін, методичної літератури та документації у відповідності з нормативним переліком; програмного та методичного забезпечення застосування обчислювальної техніки, активних методів навчання.
•    Проведення науково-дослідних держбюджетних робіт, керівництво науково-дослідною роботою студентів, обговорення завершених науково-дослідних робіт та впровадження результатів цих робіт у виробництво, навчальний процес, методичну та виховну роботу, надання рекомендацій для опублікування завершених робіт.
•    Участь у науково-методичних та науково-практичних  конференціях, науково-практичних семінарах академії, інших навчальних закладів, організацій України та зарубіжжя.
•    Підготовку науково-педагогічних кадрів, участь у прийомі вступних іспитів до аспірантури.
•    Розвиток навчально-методичної бази кафедри, комп’ютеризацію основних напрямів і процесів підготовки висококваліфікованих кадрів, проведення наукових досліджень.
•    Проведення профорієнтаційної роботи з прийому студентів у закріплених за кафедрою підприємствах, організаціях, навчальних закладах.
•    Організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічного та навчально-допоміжного персоналу кафедри, впровадження результатів у навчальний процес, методичну, наукову та виховну роботу.
•    Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері економіки.
•    Підготовка фахівців найвищої кваліфікації у сфері економічних наук: кандидатів та докторів.
•    Робота кафедри здійснюється згідно з планом роботи кафедри, факультету, Вченої ради Академії.
•    Оформлення планової нормативної, облікової та звітної документації.