Науково-методична робота

На кафедрі розвиваються нові наукові  напрямки :

  1. Формування та адаптації механізмів створення та реалізації потенціалу підприємства в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку
  2. Управління розвитком суб’єктів господарювання
  3. Управління економічною безпекою підприємства

 

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи:

Найменування НДР: «Фундаментальні основи визначення та формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства в сучасних умовах» №ДР 0113U002198

Термін виконання: 2013-2015 р.р

Керівник НДР  д.е.н., проф. Прохорова В.В.

Найменування НДР: «Управління розвитком підприємств в умовах сучасної економіки». Державний реєстраційний номер 0113U007933

Термін виконання: 12.2013 – 05.2014

Керівник НДР  д.е.н., професор Прохорова В.В.

 

Найменування НДР: Психолого-педагогічні засади розробки системи підготовки в Україні інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону (Розробка інтегрованого науково-методичного підходу щодо оцінки ефективності освітніх послуг) (0112U005980)

Термін виконання:

Керівник НДР  РОЗДІЛ 3 д.е.н., проф. Прохорова В.В.

 

Ключові наукові досягнення за 2013-2014 навчальний рік

За 2013- 2014 навч. рік науковцями та науково-педагогічними працівниками кафедри видано __5_ монографій, 2 навчальних посібника з грифом МОН, _3__ навчальних посібників без грифу МОН, _3__ статті у зарубіжних виданнях,  __1_ стаття у науковометричних базах,  __68_ статей у фахових виданнях, _37__ тез доповідей на міжнародних конференціях в Україні,  __36_  тез доповідей на інших конференціях.

На кафедрі у співавторстві зі студентами опубліковано _14__ статей та __31__ тез доповідей

З елементами наукових досліджень студентами виконано _54_ курсових, _16 магістерських робіт.

На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих , технічних і гуманітарних наук у 2013/2014 н.р було відправлено наукові роботи студентів:

Запрошення для участі у ІІ турі Конкурсу отримали Астапова О.В., Баранівська С.В.

Захист робіт відбувалась в режимі он-лайн, конкурсанти отримали 3 місця.

 

Автор,

наук. керівникНазва роботиВНЗ в якому проходить ІІ тур конкурсу1Бараніська С.В.

Наук. кер. Прохорова В.В.Удосконалення системи логістичного управління на підприємствах залізничного транспортуОдеський національний економічний університет2Астапова О.В.

Наук. кер. Чобіток В.І.Формування фінансового потенціалу підприємствОдеський національний економічний університет3Шмадченко О.О.

Наук. кер. Чобіток В.І.Управління економічним потенціалом підприємствОдеський національний економічний університет

 

 

 

 

Ваш комментарий будет первым

Написать ответ

Выш Mail не будет опубликован

*