Науково-методична робота

За останній період колектив кафедри працював над науково-дослідницькими роботами, що виконувались за рахунок 2-ї половини дня, а саме:

1. Тема № ДР 0113U002198 “ Фундаментальні основи визначення та формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства в сучасних умовах ” Термін виконання: 2013- 2015 р.

2. ГД тема № ДР 0113U007933 «Управління розвитком підприємств в умовах сучасної економіки». Термін виконання: 12.2013 – 05.2014 р.

3. Тема № ДР 0116U001487 «Управління стійким розвитком суб’єктів господарювання в умовах соціально орієнтованої економіки». Термін виконання: 01.01.2016 — 31.12.2018 р.

4. ГД Тема № ДР 0118U000901 «Аналіз внесених пропозицій щодо ризик-орієнтованого підходу до управління підприємством в умовах системної кризи». Термін виконання: березень 2018р. – грудень 2018р.

5. Тема № ДР 0119U000326 «Управління розвитком суб’єктів господарювання на засадах інноваційної економіки». Термін виконання: 01.01.2019 — 31.12.2021 р.

Крім того, доц. кафедри Чумак Л.Ф. приймала участь у виконанні      науково-дослідних госпрозрахункових тем: «Методологічні та практичні основи економіки природокористування»,  № НДР 0114U006194, термін виконання: 2014 – 2019 р.  та «Структурні трансформації економіки: макро-, мезо- та мікрорівні» № НДР 0115U005679, термін виконання: 2015 – 2019 р. (науковий журнал «Економіка і фінанси», м. Днепропетровськ).

Ваш комментарий будет первым

Написать ответ

Выш Mail не будет опубликован

*